Klydevej 11, 4400  Kalundborg
Vandværkets forsyningsområde se ovenfor

Der er ingen planlagte forstyrrelser af forsyningen af vand til området.Målerudskiftning.

Målerudskiftninger er nu udført på alle matriker.

Der er lagt en seddel i postkassen med vejledning i hvorledes, man fortsat selv kan aflæse sit forbrug ellers se nedenstående.

Bemærk når VVS-firmaet udskifter måleren, lukker han for vandet i brønden. Hvis i konstaterer når i kommer til jeres hus, at der ikke er noget vand i hanerne, så gå til målerbrønden og åben for hanen.

Nedenfor er en vejledning til betjening af de nye vandmålere.

————————————————————————–

Den ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 27. marts 2024 kl. 19:30 i Røsnæs Forsamlingshus. Se referat under info.

Regnskab, budget samt takstblad kan ses under Økonomi.

Vandværket har indtegnet sit ledningsnet digitalt – du kan se det her

Generel orientering.

Vandværket er forbrugerejet af i alt 316 medlemmer. (Hellesklint, Snogekær, Rullehøje samt ejendomme på Røsnæsvej).


Bestyrelse.

Kim Petersen, formand  tlf.:  60144160    mail adresse:  kim.petersen@cardea.dk      

Lars Larsen, bestyrelsesmedlem tlf.: 22167253 mail adresse: lplarsen@post.tele.dk

Sven Mortensen, bestyrelsesmedlem tlf.: 40517272 mail adresse:  sm@eogp.dk   

Forretningsfører. Henning Bonde tlf.: 58250258 mail adresse: henning.bonde@yahoo.com

Post til vandværket sendes til forretningsføreren, hvis postadresse er: Præsteskovvej 2, 4450 Jyderup, eller fremsendes pr. mail.

Henvendelser omkring vandopkrævning, flytninger, ejerskifte, uregelmæssigheder i vandforsyningen mm, rettes ligeledes til forretningsføreren.