Andelsvandværket Hellesklint er organiseret som et andelsselskab, der ejes af medlemmerne. Generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned. Vandværkets bygning ligger på adressen: Klydevej 11, 4400 Kalundborg Vandafgiften består af en fast del og en variabel del, der opkræves med betalingsfrist 30. april. Den faste vandafgift opkræves for det aktuelle kalenderår (se takstblad). Den variable vandafgift opkræves det følgende år, efter at vandforbruget er aflæst på forbrugernes vandmålere ved årsskiftet (se takstblad). Ved ejerskifte indgår mellemværendet vedrørende vandafgift mellem sælger og køber i refusionsopgørelsen. Ejerskifte skal meddeles vandværket hurtigst muligt. Spørgsmål vedrørende opkrævning af vandafgift, ejerskifte m.v. rettes til forretningsføreren.

Beredskabsplan